Laskutuksessa on huomioitava arvonlisävero. Laskulla oleva arvonlisävero tilitetään sellaisenaan verottajalle ja laskun (arvonlisä)veroton osa käytetään palkkion maksuun.

Koska Suomen Palkkiopalvelun liikevaihto ylittää verotuskäytännön tunteman vähäisen toiminnan rajan, kaikkien toimittamiemme laskujen tulee sisältää arvonlisäveroa, paitsi jos laskutettava palvelu on erikseen ALV-laissa määritelty ALV-vapaaksi (esim. taiteilijan esiintyminen).

Arvonlisävero lisätään yleensä laskutushintaan. Tästä on olemassa kuitenkin muutamia poikkeuksia (esim. jos maksajana on yleishyödyllinen yhdistys tai yksityishenkilö). Palkkionsaajan on aina hyvä etukäteen sopia menettelystä laskun maksajan kanssa.

Arvonlisäveron osuus kannattaa huomioida jo silloin, kun hinnoittelet palveluitasi. Voit käyttää apuna laskuriamme.

ALV-kannat vaihtelevat. Suomessa on useita erilaisia arvonlisäverokantoja, mutta yleisin arvonlisäverokanta on 24 %.

ALV-rekisteri on Verohallinnon ylläpitämä rekisteri, johon on koottu tiedot arvonlisäverovelvollisista toimijoista. YTJ.fi-verkkopalvelussa voi yrityksen nimellä tai Y-tunnuksella etsiä tiedon siitä, kuuluuko jokin yritys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

ALV – mitä sinun tulee tietää arvonlisäverosta