TOIMITUSEHDOT


Suomen Palkkiopalvelu ottaa vastaan laskutustoimeksiantoja eri alojen freelancereilta ja yrityksiltä maksaakseen ne eteenpäin ei-työsuhteisena palkkana työ- tai käyttökorvauksena tai laskua vastaan toimeksiantajan osoittamille henkilöille tai alihankkijoiden yrityksille. Toimeksiantaessaan laskutuksen Suomen Palkkiopalvelulle hyväksyy asiakas nämä toimitusehdot.

Maksua varten suorituksensaajan tulee toimittaa verokortti, jonka liitteenä ovat voimassa olevat tilinumero, kotiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Maksettavat suoritukset ovat toimeksiannon mukaisia ja kertakaikkisia. Suorituksen saajalle toimitetaan laskelma ansioista.

Suomen Palkkiopalvelu sitoutuu maksamaan palkkioita vasta, kun suoritus on saatu työn (=keikan) alkuperäiseltä tilaajalta. Varsinaiseen työsuoritukseen (=keikkaan) liittyvistä erimielisyyksien selvittämisistä vastaa toimeksiantaja. Palkkiot maksetaan vasta, kun kaikki tarvittavat tiedot (saajat, palkkion jakautuminen yms.) on toimitettu Suomen Palkkiopalvelulle. Palkkiot maksetaan välittömästi suorituksen saapumisen jälkeen. Palkkioita maksetaan arkisin 3 kertaa päivässä.

Suomen Palkkiopalvelu veloittaa palvelumaksunsa laskutetusta määrästä voimassa olevan hinnastonsa mukaan palkkionsaajan jako-osuudesta. Palvelun käyttäjälle toimitetaan kuitti maksetusta palvelumaksusta, esim. vähennettäväksi verotuksessa.

Suomen Palkkiopalvelu vastaa siitä, että laskutus toimitetaan yleisten liike-elämässä noudatettujen tapojen mukaan ja kirjanpitolain edellyttämällä tavalla, ja että suoritukset maksetaan huomioiden kaikki lain ja säännösten edellyttämät tilitykset kulloinkin vallitsevien sääntöjen edellyttämällä tavalla ja suuruisina.

TOIMEKSIANNON PURKAMINEN

Toimeksiantosopimussuhde voidaan purkaa alla olevin ehdoin:

1) Toimeksiantajan oikeus toimeksiannon purkamiseen:

Toimeksiantaja voi purkaa toimeksiannon milloin tahansa ennen kuin Suomen Palkkiopalvelu on maksanut toimeksiannon mukaiset suoritukset toimeksiantajan ilmoittamalle pankkitilille/tileille. Mikäli suoritus ei ole saapunut tilaajalta purkamisajankohtaan mennessä, lähettää Suomen Palkkiopalvelu tilaajalle hyvityslaskun. Tästä ei aiheudu kuluja toimeksiantajalle. Mikäli suoritus on saapunut tilaajalta, on raha maksettavissa toimeksiantajan toivomuksesta vaihtoehtoisesti:

 • toimeksiannon mukaisesti työ- tai käyttökorvauksena tai
 • toimeksiannon mukaisesti laskua/laskuja vastaan tai
 • suoritus voidaan palauttaa laskun maksajalle vähennettynä Suomen Palkkiopalvelun kuluilla.

Toimeksiannon purkaminen tulee tehdä kirjallisesti.

2) Suomen Palkkiopalvelun oikeus toimeksiannon purkamiseen:

Suomen Palkkiopalvelu voi harkintansa mukaan purkaa toimeksiannon mikäli toimeksianto on riitainen, aiheeton, epäselvä, tarpeellisia tietoja ei saada kohtuullisessa ajassa yms. tai se ei ole hyvien tapojen, lakien ja asetusten mukainen. Suomen Palkkiopalvelu lähettää tarvittaessa tilaajalle hyvityslaskun.

Toimeksiannon raukeaminen

Toimeksianto voidaan katsoa raunneeksi, mikäli tilaaja ei maksa laskua 45 päivän kuluessa eräpäivästä tai saatava on riitainen. Tilaajalle lähetetään hyvityslasku toimeksiannon rauetessa. Toimeksiannosta palkkionsaajille mahdollisesti maksetut palkkiot perutaan ja ne muuttuvat ennakoiksi. Mikäli toimeksianto raukeaa ovat kaikki toimeksiannossa määritellyt suorituksensaajat velvollisia palauttamaan Suomen Palkkiopalvelulta kyseisen toimeksiannon perusteella saamansa varat.

ERÄÄNTYNEET LASKUT JA PERINTÄ

Tilaajalle lähetetään muistutus maksamattomasta laskusta, kun suoritusta ei ole saatu kahden viikon kuluessa eräpäivästä. Maksukehotus lähetetään, kun laskun eräpäivä on ylitetty kolmella viikolla. Kun saatavan eräpäivä on ylitetty 30 päivällä, saatavan perintä siirtyy oikeudelliseen perintään, jota hoitaa käyttämämme lakiasiaintoimisto.

Yhteistyökumppanimme on Lakiasiaintoimisto Hasa & Vartiainen.

Toimeksiantajalle (tai työkunnan etumiehelle / bändileaderille) lähetetään tieto jokaisesta toimenpiteestä ja toimeksiantaja voi halutessaan keskeyttää perinnän. Muistutuksen ja maksukehotuksen lähettäminen sisältyy palveluun ja on maksutonta asiakkaillemme.

Kun saatava on siirretty oikeudelliseen perintään, jota hoitaa puolestamme lakiasiaintoimisto, muuttuu perintä maksulliseksi, eikä perintää voida lopettaa kuluitta. Lakiasiaintoimisto veloittaa palveluistaan hinnastonsa mukaan ja lakiasiaintoimiston suorittamista toimenpiteistä aiheutuvat kulut veloitetaan tilaajalta (laskun maksajalta). Mikäli lakiasiaintoimiston aloittama oikeudellinen perintä keskeytetään toimeksiantajan (palvelun käyttäjän) pyynnöstä, veloitetaan lakiasiaintoimiston suorittamista toimenpiteistä aiheutuneet kulut toimeksiantajalta.

FÖRSKOTIN (AIEMMIN PIKAPALKKA) TOIMITUSEHDOT

 1. Palvelun toimitusehdot


1.1 Förskotti on Suomen Palkkiopalvelu Oy:n (jäljempänä Palkkiopalvelu) tarjoama palveluominaisuus, jossa palkkio maksetaan ennen, kuin työn tilaaja on maksanut laskuaan Palkkiopalvelun tilille. Pyytäessään palkkiota maksettavaksi Förskotti -palveluna, hyväksyy asiakas nämä toimitusehdot, sekä Palkkiopalvelun yleiset toimitusehdot.

1.2 Förskotti maksetaan pyynnöstä viiden arkipäivän kuluessa toimeksiannon vastaanottamisesta.

1.3. Förskotti voi olla ei-työsuhteista palkkaa tai käyttökorvausta.

1.4. Förskotti maksetaan, kun kaikki tarvittavat tiedot (miehitys, jaot yms.) on toimitettu Palkkiopalveluun palkkion maksamista varten. Tietojen oikeellisuudesta vastaa laskutuksen toimeksiantaja.

1.5. Palveluun sovelletaan myös Palkkiopalvelun yleisiä toimitusehtoja.

 1. Rajoitukset

2.1. Förskottia ei voi käyttää mm. viivästyneiden tai perinnässä olevien saatavien maksamiseen, epäselviin tai riitaisiin tilanteisiin.

2.2. Palkkiopalvelu voi riskienhallintansa ja harkintansa mukaan jättää Förskotin maksamatta ennen, kuin suoritus tilaajalta on saapunut. Tällaisia tilanteita ovat mm.

 • tilaajan maksuhäiriömerkintä
 • tilaajan negatiivinen maksutapa
 • palvelun väärinkäyttö
 • epäselvät tai riitaiset tilanteet
 • jos laskun maksaja ei vastaa Palkkiopalvelun mahdollisesti lähettämään vahvistuspyyntöön

2.3. Suomen Palkkiopalvelu pidättää itsellään oikeuden periä Förskottina maksetut erät takaisin, jos tilaaja ei maksa laskuaan, saatava osoittautuu riitaiseksi tai palvelua on käytetty väärin perusteettoman edun aikaansaamiseksi.

 1. Veloitukset

3.1. Förskotti on maksullinen lisäpalvelu, jonka käytöstä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Palvelun kulut veloitetaan asiakkaan jako-osuudesta palkkion maksun yhteydessä.

3.2. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

 • Förskotti on Suomen Palkkiopalvelu Oy:n palvelu eikä sillä tarkoiteta verottajan käsitettä ”palkkaennakko”.