Liksala on palveluliittymä, jolla kevytyrittäjä voi lähettää laskuja tekemistään töistä työn tilaajille. Laskutukset toteuttaa Suomen Palkkiopalvelu Oy, jonka järjestelmät lähettävät varsinaiset laskut matkaan, valvoo, että ne tulevat maksetuksi ja lopuksi maksaa kevytyrittälle palkkion.