YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka koskee kaikkia yrittäjiä, mukaan lukien kevytyrittäjiä.

Mikä on YEL-vakuutus?

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka koskee kaikkia yrittäjiä, mukaan lukien kevytyrittäjiä. Kevytyrittäjä on henkilö, joka toimii yrittäjämäisesti ilman omaa yritystä, ja YEL-vakuutus on olennainen osa heidän taloudellista turvaansa.

YEL-vakuutus perustuu yrittäjän arvioituun työtuloon, joka määrittää vakuutusmaksujen suuruuden sekä tulevan eläkkeen määrän. Kevytyrittäjien on tärkeää ymmärtää, että YEL-vakuutus ei ole pelkästään eläketurvaa varten, vaan se vaikuttaa myös muihin etuuksiin, kuten sairauspäivärahaan ja vanhempainrahaan. Siksi on olennaista, että kevytyrittäjät arvioivat työtulonsa realistisesti ja huolehtivat YEL-vakuutuksestaan asianmukaisesti.

Kuka on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?

YEL-vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia yrittäjiä, joiden työtulo ylittää vuosittain määritellyn alarajan. * Vuonna 2024 tämä alaraja on 9010,28 euroa vuodessa. Kevytyrittäjien kohdalla tämä tarkoittaa, että jos heidän arvioitu työtulonsa ylittää tämän summan, heidän on otettava YEL-vakuutus. On tärkeää huomata, että työtulo ei ole sama asia kuin liikevaihto tai verotettava tulo, vaan se on arvio yrittäjän työpanoksen arvosta.

Kevytyrittäjien on hyvä olla tietoisia siitä, että YEL-vakuutusvelvollisuus alkaa heti, kun työtulo ylittää alarajan, eikä vasta verovuoden päättyessä. Tämä tarkoittaa, että kevytyrittäjän on seurattava tulojaan jatkuvasti ja huolehdittava siitä, että YEL-vakuutus on voimassa oikeaan aikaan.

Me Suomen Palkkiopalvelussa haluamme, että asiakkaamme ymmärtävät ja täyttävöt YEL-velvollisuutensa, jotta he voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

YEL-työtulon määrittäminen

YEL-työtulon määrittäminen on yksi keskeisimmistä asioista YEL-vakuutuksen ottamisessa. Työtulo on arvio yrittäjän työpanoksen arvosta, ja se vaikuttaa suoraan vakuutusmaksujen suuruuteen sekä tulevan eläkkeen määrään. Kevytyrittäjien on tärkeää arvioida työtulonsa realistisesti, jotta he saavat oikeanlaisen turvan ja välttävät mahdolliset ongelmat tulevaisuudessa.

Työtulon määrittämisessä kannattaa ottaa huomioon useita tekijöitä, kuten työmäärä, alan palkkataso ja omat ansiotavoitteet. On myös hyvä muistaa, että työtuloa voi tarvittaessa muuttaa, jos yrittäjän tilanne muuttuu. Suomen Palkkiopalvelun yhteistyökumppani Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa työtulon määrittämisessä ja auttaa asiakkaitamme tekemään oikeita päätöksiä YEL-vakuutuksen suhteen.

YEL-vakuutuksen hyödyt kevytyrittäjälle

YEL-vakuutus tarjoaa kevytyrittäjälle monia hyötyjä, jotka ulottuvat eläketurvan lisäksi myös muihin elämän osa-alueisiin. Ensinnäkin, YEL-vakuutus takaa yrittäjälle eläkkeen, joka perustuu hänen työtuloonsa. Tämä tarkoittaa, että mitä korkeampi työtulo, sitä suurempi eläke. Kevytyrittäjän on siis tärkeää arvioida työtulonsa realistisesti ja huolehtia siitä, että YEL-vakuutus on ajan tasalla.

Toiseksi, YEL-vakuutus vaikuttaa myös muihin etuuksiin, kuten sairauspäivärahaan, vanhempainrahaan ja työttömyysturvaan. Tämä tarkoittaa, että YEL-vakuutus tarjoaa kevytyrittäjälle taloudellista turvaa myös silloin, kun hän ei pysty työskentelemään. Suomen Palkkiopalvelussa haluamme asiakkaidemme ymmärtävän YEL-vakuutuksen merkityksen ja hyödyntämään sen tarjoamat edut parhaalla mahdollisella tavalla.

YEL-vakuutuksen hallinnointi ja maksut

YEL-vakuutusmaksut perustuvat yrittäjän työtuloon, ja ne maksetaan yleensä neljä kertaa vuodessa. Kevytyrittäjän on tärkeää huolehtia siitä, että maksut maksetaan ajallaan, jotta vakuutusturva pysyy voimassa.

* Yrittäjänä sinun tulee hankkia itsellesi henkilökohtainen yrittäjän eläkevakuutus, jos

  1. Työtulosi ovat vähintään 9 010,28 euroa vuodessa vuonna 2024
  2. Yhtenäinen yrittäjyysjaksosi on vähintään 4 kuukauden mittainen
  3. Olet töissä yrityksessäsi ja
  4. Ikäsi on 18–68 vuotta. Lue lisää YEL-vakuutuksesta täältä.