YEL-vakuutus on tärkeä osa kevytyrittäjän taloudellista turvaa. Se tarjoaa eläkkeen ja turvaa työkyvyttömyyden ja sairauden varalta. Kevytyrittäjien on tärkeää ymmärtää YEL-velvollisuutensa ja huolehtia siitä, että työtuloarviot ja maksut ovat ajan tasalla.

Mikä on YEL-vakuutus?

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka koskee kaikkia yrittäjiä, mukaan lukien kevytyrittäjät. YEL-vakuutuksen tarkoituksena on turvata yrittäjän eläke. Kevytyrittäjät, jotka toimivat ilman omaa yritystä, ovat myös velvollisia ottamaan YEL-vakuutuksen, jos tietyt ehdot täyttyvät.

YEL-vakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki yrittäjät, joiden työtulo ylittää vuosittain määritellyn alarajan. * Tämä raja tarkistetaan vuosittain, ja se on tärkeää pitää mielessä, kun arvioi omaa YEL-velvollisuuttaan. YEL-vakuutusmaksut perustuvat yrittäjän ilmoittamaan työtuloon, joka vaikuttaa suoraan eläkkeen määrään tulevaisuudessa.

Kuka on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?

Kevytyrittäjät ovat velvollisia ottamaan YEL-vakuutuksen, jos heidän työtulonsa ylittää vuosittain määritellyn alarajan. Tämä tarkoittaa, että jos kevytyrittäjän tulot ovat tarpeeksi suuret, he ovat velvollisia maksamaan YEL-maksuja. On tärkeää huomata, että YEL-vakuutus on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle tai yritykselle.

YEL-velvollisuus koskee myös niitä kevytyrittäjiä, jotka toimivat useiden eri toimeksiantajien kanssa. Tämä tarkoittaa, että vaikka kevytyrittäjä ei olisi sidottu yhteen työnantajaan, hän on silti velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, jos työtulot ylittävät alarajan. Tämä on tärkeä seikka, joka kevytyrittäjien tulee ottaa huomioon suunnitellessaan omaa talouttaan ja eläketurvaansa.

YEL-maksujen määräytyminen

YEL-maksut määräytyvät yrittäjän ilmoittaman työtulon perusteella. Työtulo on arvio siitä, kuinka paljon yrittäjä ansaitsisi, jos hän olisi saman alan palkansaaja. Tämä arvio vaikuttaa suoraan YEL-maksujen suuruuteen ja tulevaan eläkkeeseen. On tärkeää arvioida työtulo realistisesti, jotta YEL-maksut ja eläke vastaavat todellista ansiotasoasi.

YEL-maksut maksetaan yleensä neljä kertaa vuodessa, mutta maksuaikataulua voi muuttaa tarpeen mukaan. Kevytyrittäjän on hyvä suunnitella maksuaikataulu huolellisesti, jotta maksut eivät aiheuta taloudellisia vaikeuksia.

Vakuutuksen hyödyt kevytyrittäjille

YEL-vakuutus tarjoaa kevytyrittäjille monia etuja. Ensinnäkin se turvaa yrittäjän eläkkeen tulevaisuudessa. Tämä on erityisen tärkeää, koska kevytyrittäjillä ei ole automaattisesti samaa eläketurvaa kuin palkansaajilla. YEL-vakuutus varmistaa, että kevytyrittäjä saa eläkettä, joka perustuu hänen työtuloihinsa.

Toiseksi, YEL-vakuutus tarjoaa turvaa myös työkyvyttömyyden ja sairauden varalta. Jos kevytyrittäjä joutuu työkyvyttömäksi tai sairastuu, YEL-vakuutus voi tarjota taloudellista tukea. Tämä on tärkeä turva, joka auttaa kevytyrittäjiä selviytymään taloudellisesti vaikeina aikoina.

YEL-vakuutuksen hakeminen ja hallinnointi

YEL-vakuutuksen hakeminen on suhteellisen yksinkertainen prosessi. Kevytyrittäjän tulee ottaa yhteyttä eläkevakuutusyhtiöön ja täyttää tarvittavat lomakkeet. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo on meidän yhteistyökumppanimme YEL-asioissa, joten asiakkaamme voivat olla yhteydessä heihin YEL-vakuutukseen liittyvissä asioissa.

* Yrittäjänä sinun tulee hankkia itsellesi henkilökohtainen yrittäjän eläkevakuutus, jos:

  1. Työtulosi ovat vähintään 9 010,28 euroa vuodessa vuonna 2024
  2. Yhtenäinen yrittäjyysjaksosi on vähintään 4 kuukauden mittainen
  3. Olet töissä yrityksessäsi ja
  4. Ikäsi on 18–68 vuotta. Lue lisää YEL-vakuutuksesta täältä.