Kevytyrittäjyys tarkoittaa yrittäjyyttä ilman yritystä.

Kevytyrittäjä on henkilö, joka laskuttaa tekemänsä työn laskutuspalvelun kautta. Kevytyrittäjä päättää itse, mitä tekee ja kenelle tekee ja mitä siitä laskuttaa. Siinä mielessä hän on kuin yrittäjä.

Kevytyrittäjällä ei kuitenkaan yrittäjän tapaan ole Y-tunnusta. Verotuksen ja kirjanpitovelvollisuuden kannalta hän on kuin palkansaaja. Hänen ei tarvitse tehdä esimerkiksi kirjanpitoilmoitusta tai arvonlisäveroilmoituksia kuten yrittäjän.

Kevytyrittäjyys on kuitenkin työttömyysturvan ja eläkevakuuttamisen näkökulmasta perinteistä yrittäjyyttä ja täten kevytyrittäjä kuuluu YEL-vakuutuksen piiriin.

Kevytyrittäjä, freelancer vai keikkatyöläinen?