YEL-vakuutus on olennainen osa yrittäjän taloudellista turvaa. Se tarjoaa turvaa eläkepäiville, sairauden varalle ja vanhempainvapaalle. Minimi YEL-vakuutus on mahdollinen vaihtoehto osa-aikaisille yrittäjille ja freelancereille, mutta on tärkeää arvioida, riittääkö se omiin tarpeisiin.

Mikä on YEL-vakuutus?

Yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL-vakuutus, on lakisääteinen vakuutus, joka koskee kaikkia yrittäjiä Suomessa. Se on tärkeä osa yrittäjän turvaa ja vaikuttaa muun muassa eläkkeeseen, sairauspäivärahaan ja vanhempainrahaan. YEL-vakuutus on pakollinen, jos yrittäjän työtulo ylittää tietyn vuosittaisen rajan.

YEL-vakuutuksen avulla yrittäjä varmistaa, että hänellä on oikeus eläkkeeseen ja muihin sosiaalietuuksiin. Tämä on erityisen tärkeää freelancereille ja keikkatyöläisille, jotka eivät ole työsuhteessa ja joilla ei ole muuta eläkevakuutusta. YEL-vakuutus on siis olennainen osa yrittäjän taloudellista turvaa.

YEL-työtulo ja sen merkitys

YEL-työtulo on arvio yrittäjän työpanoksen rahallisesta arvosta. Se ei ole sama asia kuin yrityksen liikevaihto tai yrittäjän henkilökohtainen tulotaso, vaan se perustuu siihen, mitä vastaavasta työstä maksettaisiin palkkaa. YEL-työtulo vaikuttaa suoraan YEL-maksujen suuruuteen ja myöhemmin saataviin etuuksiin.

On tärkeää määrittää YEL-työtulo realistisesti, sillä liian alhainen työtulo voi johtaa alhaisiin eläkkeisiin ja muihin etuuksiin. Toisaalta liian korkea työtulo voi rasittaa yrittäjän taloutta tarpeettomasti.

Minimi YEL-vakuutus: mitä se tarkoittaa?

Minimi YEL-vakuutus on joskus vaihtoehto (kevyt)yrittäjille, joiden työtulo on lähellä lakisääteistä alarajaa. Tämä voi koskea esimerkiksi osa-aikaisia yrittäjiä, freelancereita ja keikkatyöläisiä, jotka eivät tee yrittäjätoimintaa päätoimisesti. Minimi YEL-vakuutus tarjoaa perussuojan ja on ”edullisempi” vaihtoehto, mutta se ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia tarpeita.

Minimi YEL-vakuutuksen maksaminen voi olla hyvä ratkaisu aloittaville yrittäjille, jotka haluavat pitää kulut alhaisina. Se tarjoaa kuitenkin vain perussuojan, joten on tärkeää harkita, riittääkö se omiin tarpeisiin.

YEL-maksut ja niiden vaikutus

YEL-maksut määräytyvät YEL-työtulon perusteella. Mitä korkeampi työtulo, sitä suuremmat maksut. YEL-maksut ovat verovähennyskelpoisia, mikä tarkoittaa, että ne vähentävät yrittäjän verotettavaa tuloa. Tämä voi olla merkittävä veroetu, erityisesti korkeammilla työtuloilla.

YEL-maksut maksetaan yleensä neljä kertaa vuodessa, mutta maksuaikataulua voi muuttaa tarpeen mukaan. On tärkeää maksaa YEL-maksut ajallaan, sillä maksamattomat maksut voivat johtaa viivästyskorkoihin ja muihin seuraamuksiin.

YEL-vakuutuksen hyödyt

YEL-vakuutuksella on monia etuja. Se tarjoaa yrittäjälle turvaa eläkepäiville, sairauden varalle ja vanhempainvapaalle. Lisäksi YEL-vakuutus on verovähennyskelpoinen, mikä voi helpottaa yrittäjän verotusta. YEL-vakuutus on myös joustava, ja työtuloa voi muuttaa tarpeen mukaan.

Muistathan, että YEL-vakuutus on pakollinen, jos:

1. Työtulosi ovat vähintään 9 010,28 euroa vuodessa vuonna 2024
2. Yhtenäinen yrittäjyysjaksosi on vähintään 4 kuukauden mittainen
3. Olet töissä yrityksessäsi
4. Ikäsi on 18–68 vuotta. Lue lisää YEL-vakuutuksesta täältä.