Kevytyrittäjyys on yhä suositumpi tapa työskennellä Suomessa. Se tarjoaa joustavuutta ja mahdollisuuden toimia yrittäjänä ilman suuria hallinnollisia velvoitteita. Yksi keskeisimmistä kysymyksistä kevytyrittäjyyteen liittyen on verotus ja maksut. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä kevytyrittäjän tulee tietää verotuksesta ja maksuista.

Kevytyrittäjän verotus

Kevytyrittäjänä tarvitset verokortin, jonka perusteella laskutuspalveluyritys tekee ennakonpidätyksen sinulle maksamistaan palkoista tai työkorvauksista.

Kevytyrittäjänä toimiva henkilö voi vähentää verotuksessa liiketoimintaan liittyviä kuluja, kuten työvälineitä, matkakuluja ja markkinointikuluja. Nämä vähennykset pienentävät verotettavaa tuloa ja siten myös maksettavan veron määrää. On suositeltavaa pitää kirjaa kaikista liiketoimintaan liittyvistä kuluista ja säilyttää kuitit mahdollisia verotarkastuksia varten.

Arvonlisävero (ALV)

Kevytyrittäjän tulee myös huomioida arvonlisävero (ALV). Jos kevytyrittäjän liikevaihto ylittää 15 000 euroa vuodessa, hänen on rekisteröidyttävä ALV-velvolliseksi. ALV-velvollisuus tarkoittaa, että kevytyrittäjän on lisättävä myymiensä tuotteiden tai palveluiden hintaan arvonlisävero, joka on yleensä 24 %. Me Suomen Palkkiopalvelulla lisäämme automaattisesti ALV:n laskuusi ja huolehdimme sen tilittämisestä verottajalle.

Eläkemaksut

Kevytyrittäjän on huolehdittava myös omasta eläketurvastaan. Kevytyrittäjän eläkemaksut määräytyvät YEL-vakuutuksen (yrittäjän eläkelaki) mukaan. YEL-vakuutus on pakollinen, jos kevytyrittäjän työtulo ylittää 9 010,28 euroa vuodess (vuonna 2024). * YEL-maksut perustuvat arvioituun työtuloon, ja ne maksetaan yleensä kuukausittain.

YEL-vakuutus on tärkeä, sillä se vaikuttaa kevytyrittäjän eläkkeen lisäksi myös muihin etuuksiin, kuten sairauspäivärahaan ja vanhempainrahaan. On suositeltavaa arvioida työtulo realistisesti, jotta eläkemaksut vastaavat todellista tulotasoa ja turvaavat riittävän eläkkeen tulevaisuudessa.

Kevytyrittäjän muut maksut

Kevytyrittäjän on varauduttava myös muihin maksuihin, kuten tapaturmavakuutukseen ja mahdollisiin työttömyysvakuutusmaksuihin. Tapaturmavakuutus on suositeltava, sillä se turvaa kevytyrittäjän toimeentulon tapaturman sattuessa.

Lisäksi kevytyrittäjän on huolehdittava omasta sairausvakuutuksestaan ja mahdollisista muista vakuutuksista, jotka voivat olla tarpeen liiketoiminnan luonteesta riippuen. On tärkeää kartoittaa kaikki mahdolliset maksut ja vakuutukset, jotta kevytyrittäjä voi toimia turvallisesti ja suunnitelmallisesti.

* Yrittäjänä sinun tulee hankkia itsellesi henkilökohtainen yrittäjän eläkevakuutus, jos

  1. Työtulosi ovat vähintään 9 010,28 euroa vuodessa vuonna 2024
  2. Yhtenäinen yrittäjyysjaksosi on vähintään 4 kuukauden mittainen
  3. Olet töissä yrityksessäsi ja
  4. Ikäsi on 18–68 vuotta. Lue lisää YEL-vakuutuksesta täältä.