Kevytyrittäjä, voit laskuttaa kauttamme melkein minkä tahansa työn. On vain muutamia poikkeuksia. Lue, mitä ne ovat.

Voit laskuttaa kauttamme lähes kaikki työsuorituksesi. 

Ainoana poikkeuksena ovat niin sanotut luvanvaraiset työt, kuten lääkintä- ja kuljetuspalvelut.

Myöskään tavarakauppaa eli tavaroiden myyntiä et voi hoitaa kauttamme. Jos tavarakauppasi on suurta, suosittelemme oman yrityksen perustamista.

Palveluamme käyttävät monet eri alojen kevytyrittäjät. Työ kuin työ, me hoidamme laskutuksen puolestasi. 

Käyttökorvaus on palkkio tekijänoikeuden luovutuksesta

Voit laskuttaa kauttamme myös teosten kuten sävellysten, sovitusten sekä valokuvien käytöstä.

Tekijänoikeuksista maksetaan käyttökorvausta. Kun luovutat tekijänoikeuden alaisen teoksen jollekin, hän maksaa tämän luovutuksen käyttökorvauksena.

Tekijänoikeuden alaisen teoksen käyttöoikeuden myynti voi koskea esimerkiksi sävellystä tai sovitusta, kuvituskuvaa, lehtijuttua (toimittaja), mainosjuttua (advertoriaali), valokuvaa, elokuvaa, video-ohjelmaa, mainosteosta tai tietokoneohjelmaa. 

Kun sinulle maksetaan käyttökorvaus, siitä ei makseta työnantajamaksuja. Tilille maksettava määrä on työsuhteiseen palkkatuloon verrattuna suurempi, mutta vastaavasti käyttökorvaus ei kerrytä eläkettä eikä työttömyysturvan työssäoloehtoa. Käyttökorvaus vaikuttaa myös alentavasti mahdollisiin etuuksiin (mm. työttömyysetuus) kuten muutkin tulot.

Kun myyt asiakkaallesi käyttöoikeuden teokseesi (esimerkiksi lehtijuttu, kuvitus, sävellys, sovitus), ei kyseessä ole työsuorituksen myynti. Vaikka kyseessä olisi tilausteos, laskutetaan se kuitenkin käyttöoikeuden myyntinä, ellei kyseessä ole nimenomaisesti luomistyön tekemisestä maksettava korvaus.

Kun laskutamme puolestasi tekijänoikeuskorvauksesi, arvonlisävero on 0 %. 

Jäikö joku mietityttämään? Kysy lisää, me autamme.