SUOMEN PALKKIOPALVELU
— itsenäisen työn tekijöille


Saanko palkkaa, työkorvausta vai jotain muuta?

Olenko työntekijä vai yrittäjä?

Palkkiopalvelun käyttäminen työn laskuttamiseen ja palkkion maksamiseen ei vaikuta siihen, onko palvelumme käyttäjällä työ- vai toimeksiantosuhde työn tilaajaan. Työsuhteen määrittely perustuu työsopimuslain ja muiden työoikeudellisten lakien säännöksiin sekä muihin relevantteihin oikeuslähteisiin. Työsuhteen keskeisimmät tunnusmerkit ovat:

  • työn tekeminen toisen lukuun
  • suorituksen vastikkeellisuus (palkka tai muu)
  • työsopimuksen olemassaolo
  • työnanantajan mahdollisuus valvoa ja johtaa työtä (ns. direktio-oikeus)

Palvelumme käyttö ei myöskään muuta työn suorittajan asemaa omassa työssä työllistyvästä työsuhteiseksi palkansaajaksi tai päinvastoin.

On mahdollista, että tunnusmerkkejä on molempiin suuntiin ja tällöin kokonaisarvionnilla selvitetään kummasta on kyse, työ- vai toimeksiantosuhteesta. Esim. muusikoiden katsotaan olevan työsuhteessa, vaikka varsinaista työsopimusta ei ole.

Saanko siis palkkaa, työkorvausta vai jotain muuta?

Sosiaali- ja terveyministeriön ja Eläketurvakeskuksen tiukentuneen eläkelain tulkinnan tuloksena Palkkiopalvelu ei voi enää maksaa palkkaa työnantajasi puolesta. Kaikki työskentelystä maksettavat korvaukset ovat 1.6.2017 alkaen työkorvausta.

TYÖSUHTEESSA OLEVA SAA PALKKAA

Jos henkilön katsotaan olevan työsuhteessa, maksetaan palkkio palkkana, jolloin laskutettavasta summasta maksetaan bruttopalkan lisäksi myös lakisääteiset työnantajamaksut, mm. eläkevakuutusmaksu. Palkan yhteydessä voidaan maksaa verovapaita korvauksia kuten kilometrikorvausta ja päivärahaa, kun maksuperusteet täyttyvät.

Koska 1.6.2017 alkaen Palkkiopalvelu ei voi enää maksaa palkkaa työnantajasi puolesta, voit työsuhteessa toimiessasi säilyttää eläke-etusi ja oikeutesi työttömyysetuuksiin esim. jos siirryt työsi teettäjän palvelukseen ja saat palkkasi verokortilla. Voit toki jäädä Palkkiopalvelun asiakkaaksi, jolloin palkkiosi maksetaan työkorvauksena ja saat töistäsi enemmän käteen. Näiden töiden osalta Palkkiopalvelu ei enää tilitä eläkemaksuja eikä muitakaan palkan sivukuluja. Jos jatkat Palkkiopalvelun asiakkaana, vastuu eläkevakuuttamisesta siirtyy sinulle ja työkorvausta saavan on selvitettävä YEL-vakuuttamisvelvollisuutensa, jos työkorvausten määrä ylittää 7645,25€ vuonna 2017.
Autamme tarvittaessa YEL-vakuutuksen ottamisessa.

TOIMEKSIANTOSUHTEESSA TYÖSKENTELEVÄLLE MAKSETAAN TYÖKORVAUSTA

Työkorvausta maksetaan työstä, jossa työsuhdetta ei ole keneenkään tai mihinkään tahoon, eli kyseessä on toimeksiantosuhde.

Jos työkorvaustuloa kertyy vuodessa yli 7645,25€ (2017), työn suorittajan on huomattava myös, että hänen tulee ottaa YEL- vakuutus (yrittäjän eläkevakuutus).

Autamme YEL-vakuutusasioisssa yhteistyökumppanimme Elon kanssa.

TEKIJÄNOIKEUKSISTA MAKSETAAN KÄYTTÖKORVAUSTA

Sävellys- ja sovitustyöt, lehtijutut sekä valo- ja kuvituskuvien tms. tekijänoikeuden alaiset käyttöoikeuden myynnit maksetaan käyttökorvauksena.


Kun palkkio maksetaan työ- tai käyttökorvauksena, laskutettavasta summasta jää työn suorittajalle palkkaan verrattuna enemmän verotettavaa tuloa koska siitä ei makseta työnantajamaksuja. Myös käteen jäävä nettosuoritus on suurempi palkkatuloon verrattuna. Vastaavasti palkkion maksaminen työ- tai käyttökorvauksena maksettaessa ei kerrytä eläkettä eikä työttömyysturvan työssäoloehtoa.

Työ- tai käyttökorvauksen yhteydessä ei voida huomioida verovapaita kustannusten korvauksia, kuten esim. kilometrikorvauksia. Matka- yms. kulut voidaan kuitenkin laskuttaa tilaajalta, jos niin on sovittu. Tällöin ne kuitenkin maksetaan osana veronalaista palkkiota.


Esimerkki

Katso esimerkkilaskelmia eri suorituslajeista, kun laskutussumma on 500 euroa (alv0%) ja verokortin ennakonpidätys on 15%.

Laskutuspalvelu, ilman yritystä