SUOMEN PALKKIOPALVELU
— itsenäisen työn tekijöille


Muusikon työ

Se, mitä tässä kuvataan muusikon työstä pätee kaikkiin esiintyvien taiteilijoiden työhön.

Miksi keikkailevan muusikon palkkioita käsitellään eri lailla kuin muiden freelancertöitä tekevien?

Siinä missä freelancertyö yleensä on aika uusi ilmiö, on keikkailevan muusikon työ vakiintunut maksukäytäntöineen jo vuosikymmenten saatossa. Muusikon työ jos mikä on freelancertyötä, mutta muusikon asiakkuus Palkkiopalvelussa poikkeaa muiden freelancereiden asiakkuudesta seuraavista syistä:

  • keikkailevan muusikon oikeudellinen asema on vakiintunut palkkatyöksi
  • muusikko toimii selkeästi työpäivä- eli keikkapohjaisesti
  • muusikon verovapaat korvaukset ovat vakiintuneet verottajan hyväksymään muotoon
  • yhtyemuusikko toimii työkunnan jäsenenä
  • muusikon rooli on työntekijänä on Suomen Muusikkojen Liiton tarkoin määrittämä

Jotkut edellä nimetyistä asioista soveltuvat kyllä muihinkin freelancertöihin, mutta vähemmän vakiintuneesti ja jokseenkin sattumanvaraisesti.


Nopea maksu, laskutusosuuskunta