SUOMEN PALKKIOPALVELU
— itsenäisen työn tekijöille


Mitä on freelancer-työ? Onko freelancer työntekijä vai yrittäjä?

Koska freelancer-työlle ei ole olemassa vakiintunutta oikeudellista määritelmää, saattaa eri yhteyksissä törmätä hieman toisistaan poikkeaviin kuvauksiin freelancer-työstä. Tällainen koskee paitsi alallame toimivia eri yhteisöjä, myös eri ministeriöiden alaisia hallinnonhaaroja ja siis virkamiehiä.

Suomen Palkkiopalvelu määrittää freelancer-työn seuraavasti:
Freelancerilla tarkoitamme henkilöä, joka työllistyy lyhyiden määräaikaisten työsuhteiden tai toimeksiantosuhteiden kautta. Freelancerin katsotaan olevan joko

  1. työntekijä, joka tekee työtä työnantajan lukuun ja toimii siten työsuhteessa työnantajaan
  2. omassa työssä työllistyvä freelancer, joka toimii kuten yrittäjä, mutta ilman omaa yritystä
  3. yrittäjä, joka toimii toimeksiantosuhteisesti laskuttaen tehdyn työn yrityksensä palvelun myyntinä. Yrittäjä tarvitsee Palkkiopalvelun apua vain poikkeustilanteissa.