SUOMEN PALKKIOPALVELU
— itsenäisen työn tekijöille


Freelancerin palkkion maksaminen Suomen Palkkiopalvelun kautta

Palkkion maksamista varten tarvitsemme ensimmäisen laskutuksen yhteydessä verokortin.
Verokortti voi olla

  • freelance-
  • sivutulo-
  • portaikko-

tai

  • päätuloverokortti. (ks. Verokortti)

 

1.6.2017 alkaen työskentelystä maksettavat palkkiot ovat työkorvausta.

  • toimit "omassa työssä työllistyvänä"
  • työsuhdetta ei muodostu lainkaan
  • sinulle maksettava korvaus on työkorvaus, ei palkka
  • työkorvaus ei kartuta sinun eläkettäsi
  • eläke- ja työvoimaviranoimainen ja verottaja kohtelevat sinua kuten yrittäjää
  • jos saat työkorvaustuloa vuonna 2018 yli 7656,26 euroa, tulisi sinun selvittää eläkevakuutusyhtiön kanssa mikäli olet velvollinen ottamaan henkilökohtaisen yrittäjän eläkevakuutukset (YEL). Autamme tarvittaessa vakuutuksen ottamisessa.

Voit kuitenkin olla toimeksiantosuhteisenakin oikeutettu työttömyysetuuteen, mikäli toimintasi on vähäistä tai sivutoimista. Toimeksiantosuhteinen työ ei kerrytä työttömyysturvan työssäoloehtoa.

Palvelun käyttäjän ja Suomen Palkkiopalvelun välille ei muodostu työsuhdetta työsopimuslain ja muiden työoikeudellisten lakien säännöksien tarkoittamalla tavalla.